Kolej na wielką krakowską inwestycję

Od września ruszają główne prace budowlane na linii Kraków Główny Towarowy – Rudzice. Wartość robót budowlanych to prawie 1 mld złotych netto. Ich efektem będą liczne korzyści dla mieszkańców Krakowa i regionu. Roboty zaplanowane są tak, by zminimalizować utrudnienia dla kierowców i podróżnych oraz przyspieszyć termin ukończenia inwestycji. Dla sprawnego przebiegu modernizacji ważna jest także współpraca między inwestorem, wykonawcą a władzami miasta.
Projekt „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” jest jednym z największych przedsięwzięć kolejowych prowadzonych w Krakowie. Poprzez wybudowanie dodatkowych torów, stworzenie nowych węzłów przesiadkowych zintegrowanych z komunikacją miejską, zmodernizowanie stacji i przystanków kolejowych znacznie podniesie się komfort podróży, skróci się czas przejazdu oraz możliwe będzie uruchomienie większej liczby połączeń w ruchu aglomeracyjnym i dalekobieżnym.

Inwestycje kolejowe w Krakowie postępują planowo
Kolejny etap prac na linii kolejowej Kraków Główny Towarowy – Rudzice

Do pobrania


Print Friendly, PDF & Email