Kraków Złocień – inwestycja kolejowa poprawiła dojazd również kierowcom

Zdjęcie nowego przystanku Kraków Złocień. Pociąg jedzie na torach przez peron.

Nowy przystanek Kraków Złocień od listopada zapewnia dodatkowy dostęp do kolei. Dzięki zakończonym pracom i otwartej dziś drodze pod nowym mostem kolejowym sprawniejszy będzie system komunikacji. Inwestycja zrealizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest częścią projektu współfinansowanego z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Modernizacja krakowskiej linii średnicowej zwiększa możliwości podróży koleją w ruchu dalekobieżnym, regionalnym i aglomeracyjnym. Projekt przynosi także korzystne efekty prac w systemie komunikacji drogowej w sąsiedztwie linii kolejowej.

W listopadzie PLK udostępniły nowy przystanek Kraków Złocień obok dużego osiedla na przy wschodniej granicy miasta. Podróżni zyskali możliwość szybkiego dojazdu koleją m.in. do centrum stolicy Małopolski. Przejazd pociągiem poniżej 20 minut jest konkurencyjny względem innych środków transportu. W sąsiedztwie przystanku wybudowano drogę, chodniki oraz dwa nowe mosty nad rzeką Serafą. Otwarta dziś droga, biegnąca pod jednym z mostów ułatwi komunikację z osiedlem – będzie dodatkowym dojazdem. Po zakończeniu inwestycji pomiędzy Podłężem a Krakowem Płaszowem pociągi pasażerskie pojadą z prędkością 160 km/h, a towarowe 120 km/h. Dzięki modernizacji peronów i budowie nowych traktów komunikacyjnych zwiększy się dostęp do kolei. Projekt „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” to inwestycja za przeszło 1,2 mld zł. Współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę.”

Przejazd pod mostami kolejowymi na Bulwarze Kurlandzkim ponownie otwarty!
W czerwcu drugi tor w centrum Krakowa ułatwi podróżowanie

Print Friendly, PDF & Email