Cele i korzyści

Poznaj nasze cele:

zwiększenie
komfortu podróży
przejęcie
ruchu aglomeracyjnego przez nowo wybudowane tory na odcinku Kraków Główny Osobowy – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów
wyposażenie
przejazdów kolejowych w nowoczesne urządzenia zabezpieczenia ruchu
utworzenie
„węzłów przesiadkowych kolei” z innymi środkami transportu publicznego
optymalizacja
układów torowych na stacjach
zastosowanie
elementów o wysokiej niezawodności
eliminacja
barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się
ochrona
środowiska naturalnego na terenach położonych wzdłuż linii kolejowej
dostosowanie
infrastruktury do prędkości: w ruchu pasażerskim v=100–160 km/h, w ruchu towarowym v=80–120 km/h, maksymalnego nacisku 221 kN na oś
dostosowanie
do nacisku 25 ton (245 kN) na oś, modernizowanych i przebudowywanych obiektów inżynieryjnych

Poznaj korzyści:

ikona korzyści

Skrócenie
czasu przejazdu

ikona korzyści

Nowoczesna infrastruktura pasażerska
(funkcjonalne stacje i przystanki)

ikona korzyści

Więcej pociągów na odcinku Kraków Główny Osobowy – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów

ikona korzyści

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży

ikona korzyści

Większa dostępność kolei dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się

ikona korzyści

Łączenie kolei i transportu miejskiego – „nowe węzły przesiadkowe”

ikona korzyści

Lepsza ochrona środowiska naturalnego wzdłuż linii kolejowej


Print Friendly, PDF & Email