Wartość projektu

Koszt całkowity projektu:
240 872 577,22 €

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej:
194 914 089,48 €

Konsorcjum firm realizujących roboty budowlane E30 Rudzice:

  • STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
  • STRABAG Rail a.s. Železničářská čp. 1385/29, Střekov, CZ 400 03 Ústi nad Labem, Střekov, Republika Czeska
  • STRABAG Áltálanos Épitό Kft. ul. Gábor Dénes 2. (Infopark D épület), H-1117 Budapest, Węgry
  • Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

Firma realizująca roboty budowlane na linii kolejowej nr 95  na odcinku Kościelniki – Podłęże

  • ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków

Konsorcjum firm realizujących nadzór inwestorski:

  • MP Mosty Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków
  • Drogowa Trasa Średnicowa S.A., ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice

Projekt „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” realizowany jest w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020.

Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument finansowy. Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych.

Więcej informacji na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Print Friendly, PDF & Email