Sprawne podróże koleją nad ul. Grzegórzecką w Krakowie

Będą szybkie i wygodne podróże kolejowe w centrum Krakowa, również na wiadukcie nad ul. Grzegórzecką. Dodatkowe tory pozwolą na uruchomienie atrakcyjnych połączeń przez stolicę Małopolski. Wykonawcy, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, rozpoczęli prace na obiekcie. Inwestycja z udziałem środków unijnych realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Po szczegółowych przygotowaniach i uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwoleń ruszają prace związane z zachowaniem elewacji i modernizacją struktury wiaduktu nad ul. Grzegórzecką. Obiekt to ważne ogniwo na międzynarodowej kolejowej trasie. Demontaż historycznej części wiaduktu i budowa nowoczesnej konstrukcji, oraz wykończenie jej oryginalnym materiałem będą prowadzone pod nadzorem służb konserwatorskich. Zdjęcie elementów fasady i łuków wymaga precyzji. Materiał będzie oczyszczony i maksymalnie wykorzystany na nowej, mocniejszej i dostosowanej do współczesnych potrzeb, konstrukcji.

W pierwszych tygodniach wykonawcy koncentrować się będą na pracach w górnej części obiektu. Później roboty przeniosą się na poziom ul. Grzegórzeckiej i wymagać będą zmian w organizacji ruchu pieszych, tramwajów i samochodów. Szczegółowa informacja o organizacji ruchu będzie podana dodatkowym komunikatem. Wykonawcy szacują, że realizacja zasadniczych prac zajmie ok. 15 miesięcy. Wiadukt kolejowy nad ul. Grzegórzecką zbudowany był w XIX-wieku, na linii łączącej Kraków z Lwowem.

PLK modernizują krakowski odcinek międzynarodowej magistrali. W centrum Krakowa powstają dodatkowe tory kolejowe. Ważną i korzystną dla kolei oraz mieszkańców zmianą było usunięcie nasypu i w jego miejscu budowa estakady, oraz powiększenie wiaduktów.

Dzięki inwestycji zapewniony będzie sprawny przejazd pociągów odcinkiem trasy E30, łączącej m.in. Przemyśl – Kraków – Wrocław – Zgorzelec. Nowy przystanek Kraków Grzegórzki zwiększy dostęp do kolei. Oddzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego pozwoli na uruchomienie większej liczby połączeń.

Projekt „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” to inwestycja za przeszło 1 mld zł. Współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Wiadukt nad ul. Grzegórzecką
Nowe przystanki, dla krakowian nowe możliwości podróży pociągiem

Print Friendly, PDF & Email