Wiadukt kolejowy na ul. Grzegórzeckiej – rekonstrukcja nie rozbiórka

Zdjęcie przedstawiające wiadukt nad ul Grzegórzecką wykonane od strony ul. Dietla

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wykonawcy modernizacji krakowskiej linii średnicowej i służby konserwatorskie robią wszystko, by zachować zabytkowy obiekt, odnowić go oraz tak zmodernizować, by spełniał współczesne normy bezpieczeństwa i służył przez kolejne dziesiątki lat. Pewne jest, że budowla swoim kształtem i elewacją nie będzie się różnić od pierwowzoru, m.in. dlatego, że do rekonstrukcji użyte zostaną materiały z oryginalnego wiaduktu. Obecnie trwa ustalanie szczegółowego planu działania. Gdy rozwiązanie zostanie wypracowane, PLK podadzą szczegółowy harmonogram prac przy obiekcie.

PLK, przygotowując się do modernizacji krakowskiej linii średnicowej, zleciły kompleksowe oględziny zabytkowego wiaduktu nad ul. Grzegórzecką. Wykonana kilkanaście lat temu ekspertyza pozwalała sądzić, że gruntowna renowacja obiektu będzie wystarczająca do zachowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego i utrzymania parametrów eksploatacyjnych, wymaganych dla tego typu konstrukcji.

W tym roku ten sam zespół niezależnych ekspertów przeprowadził kolejne oględziny obiektu. Dokonano analizy przyczółków i struktury sklepień wiaduktu. Dzięki przełożeniu ruchu pociągów na nowy tor, inżynierowie mogli wykonać odwierty, oraz wnikliwie zbadać fundamenty, które wcześniej były zakopane.

Wnioski przedstawione przez ekspertów i potwierdzone przez kolejną niezależną opinię naukową, pokazują, że kondycja przeszło 160 – letniego obiektu jest niedostateczna. W trakcie oględzin ujawniono głębokie pęknięcia w skrajnych sklepieniach wiaduktu i przemieszczenia przyczółków. Niewystarczającą wytrzymałość mają również wbite głęboko w ziemię drewniane pale, na których posadowiony jest obiekt. Powoduje to nierównomierne osiadanie konstrukcji. Pierwotnie planowana metoda renowacji musi więc zostać dostosowana do aktualnego stanu wiaduktu. Proces ten trwa. Gdy się zakończy będziemy mogli podać szczegółowy zakres i harmonogram prac na ul. Grzegórzeckiej.

Podróż po Krakowie bez korków
Kraków-Rudzice linia, która łączy aglomerację

Print Friendly, PDF & Email