Kolej zmienia Kraków. Wiadukt na ul. Łokietka

Kolej zmienia Kraków. Wiadukt na ul. Racławickiej
Nowa kolej w Krakowie

Print Friendly, PDF & Email