Zmodernizowany wiadukt w Krakowie zapewni sprawne podróże koleją

Pod wiaduktem kolejowym na ul. Grzegórzeckiej w Krakowie przywrócony został ruch drogowy. Wykonano część prac przy kolejnym obiekcie, aby budowa dodatkowych torów ułatwiła podróże dalekobieżne i aglomeracyjne w mieście, regionie i na liniach dalekobieżnych. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystuje środki unijne instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Kierowcy i piesi ponownie mogą korzystać z ul. Grzegórzeckiej. Wykonawca zakończył najtrudniejszy etap prac przy wiadukcie kolejowym i udostępnił jego północną część. W ścisłym centrum miasta powstaje obiekt niezbędny dla sprawnej obsługi pociągów regionalnych i dalekobieżnych na krakowskim węźle kolejowym. Wiadukt łączący nowoczesną technologię z elementami historycznymi będzie odtworzony z wykorzystaniem oryginalnych materiałów. Wykonawca zabezpieczył elementy uzyskane podczas rozbiórki konstrukcji. Pod nadzorem służb konserwatorskich przygotowane będą kamienie i cegły do odtworzenia elewacji wiaduktu.

Wykonawcy rozpoczęli już budowę fundamentów konstrukcji pod nowe tory. Po zakończeniu prac pod ziemią będą budowane elementy wiaduktu po południowej stronie. W połowie roku front robót przejdzie na drugą stronę ulicy. Kolejny etap prac będzie się wiązał ze zmianą organizacji ruchu pod wiaduktem. Zmiany są ustalane i koordynowane z miastem. Uwzględniane jest jak najdłuższe utrzymanie kursów komunikacji zbiorowej. Wykonawcy szacują, że przebudowa obiektu zakończy się na początku 2023 roku.

Między Krakowem Głównym, a Krakowem Płaszowem budowane są dodatkowe tory kolejowe. Ruch dalekobieżny zostanie oddzielony od ruchu aglomeracyjnego. Powstaną warunki do uruchomienia większej liczby połączeń kolejowych, a pociągi przyspieszą do 100 km/h. Wiadukt nad ul. Grzegórzecką to jeden z obiektów, które są budowane i modernizowane w Krakowie na linii średnicowej. Efektem ważnej dla kolei i miasta inwestycji jest m.in. likwidacja blokującego ruch nasypu ziemnego oraz budowa bezkolizyjnych skrzyżowań.

Projekt „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” to inwestycja za przeszło 1 mld zł. Współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Rosną mosty nad Wisłą w Krakowie
Samochody i piesi wracają pod wiadukt nad ul. Grzegórzecką

Print Friendly, PDF & Email